Statieoud H st FranciscusBABBERICH

Harmonie St. Franciscus bestaat 100 jaar. De harmonie bloeit als nooit tevoren. Dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest blijkt uit de geschiedenis. Met name eind jaren dertig en vijftig liep het ledental drastisch terug. Een terugblik.

De vereniging is 28 januari 1923 opgericht.Op dat moment bestaat in Babberich de muziekvereniging St. Jan al. Die muziekvereniging was in 1919 nog actief bij de festiviteiten rond de Vrede van Versailles, een verdrag dat een eind maakt aan de Eerste Wereldoorlog. Een aantal mensen van die vereniging heeft harmonie St. Franciscus opgericht. Ik denk dat het ledenaantal van die vereniging terug liep en dat enkele leden een nieuwe start wilde maken",verteld Wolters. De nieuwe vereniging krijgt de naam van de parochie in Babberich. Meester Mulder uit Babberich was de eerste dirigent. Hij werd opgevolgd door de voormalige professionele dirigent Broers van St. Jan. De oprichters van St. Franciscus zijn onder anderen Bernard van Bindsbergen, Bart Bod en Anton Ros. Deze laatste was tevens de eerste tien jaar voorzitter van de vereniging. Twee bekende leden van weleer zijn Gerrit en Evert Schipper. Evert was op het moment dat hij lid wordt van St. Franciscus al 41 jaar lid geweest van St. Jan. Later zouden ook zijn vier zoons lid worden van de muziek vereniging, waarvan zoon Hent een waardig opvolger is van zijn vader. Hij is momenteel het oudste lid van de vereniging. Gerrit Evers zou na de Tweede Wereldoorlog drumband St. Jan oprichten. Wolters vermoedt dat er onenigheid was ontstaan want Evers was al een tijdje geen lid meer. Later zou hij op het oude nest terug keren.

Jaren dertig

In de jaren dertig groeit de harmonie St. Franciscus en worden de eerste prijzen behaald. Zo wint de Babberichse harmonie de eerste prijs in een mars wedstrijden de tweede ineen concertwedstrijd. Oefenen deed de harmonie in zaal Gepkus aan de Zwanenwaai en in het Bondsgebouw aan de Dorpsstraat. De concerten worden in de zomermaanden gegeven in een tent. Dat de geestelijken in die tijd een behoorlijke vinger in de pap hadden, bleek uit het 12,5-jarig jubileum. Het jubileumconcert dat gepland was op zondag 28 juli 1935 werd door de pater niet toegestaan. Zondag was een rustdag en dat wilde hij graag zo houden.

Vaandel

Het oude vaandel van de vereniging dat tot 1977 dienst heeft gedaan stamt uit het jubileumjaar. Eén van de vrouwen in het dorp had de trots van de harmonie in elkaar gezet. In 1937 moest er een nieuw huishoudelijk reglement komen. Opnieuw maakte één van de geestelijken zich niet erg geliefd. Pater Rumoldus liet de eerste keer dat hij bij een vergadering van Harmonie St. Franciscus aanwezig was een onuitwisbare indruk achter. Hij wees het bestuur op een schuld van 350 gulden die de vereniging had. De vereniging moest de schuld op korte termijn aflossen. Hij wist niet dat de parochie de 350 gulden al had kwijtgescholden. Voorts vond hij dat het bestuur van de vereniging uit mensen van buitenaf moest bestaan. Waarom is niet bekend. Wel is bekend dat het bestuur niet op zijn verzoek is ingegaan. Wat hij wel voor elkaar kreeg was dat het op zondag 18 januari geplande jubileumbal (de harmonie bestond 15 jaar) niet kon doorgaan.
Aan het eind van de jaren dertig werd de repetitieavond van een doordeweekse dag naar zaterdag verplaatst. Reden was de terugloop van het aantal leden van 28 naar 20. Uit verhalen van de oud leden blijkt dat de borreluurtje na de repetitie vaak niet beperkt bleef tot een uurtje. De repetitie van Harmonie St. Franciscus worden nog steeds gehouden op zaterdag avond.

Jaren veertig

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de instrumenten van de harmonie ingenomen. Pas na 1945 worden de repetities weer hervat. Tijdens de eerste leden vergadering spreekt dirigent Lowie Jansen de leden toe. "Op de repetitie is de directeur (dirigent) de baas, dus meer gehoorzaamheid, orde en geen lawaai tijdens de les",vertelde hij in niet mis te verstane woorden aan de leden.
Harmonie St. Franciscus maakte aanvankelijk na de Tweede Wereldoorlog een groei door. In 1946 zijn er meer dan 25 leden. Alle leden krijgen in die tijd een pet. Hein Kappert neemt in 1947 het dirigeer stokje van de inmiddels overleden Lowie Jansen over. Onder zijn leiding promoveert de harmonie naar de eerste afdeling. In dat jaar wordt Cees Appels, hoofd van de katholieke jongensschool in Babberich, de eerste voorzitter van buiten de vereniging.
Nadat het een aantal jaren rustig was geweest, besloten de paters zich weer te roeren. Zij stonden er op dat de harmonie lid zou worden van de Aartsdiocesane Bond St. Willibrordus in plaats van de Nederlandse federatie. Tot op de dag van vandaag is de harmonie nog lid van deze bond.

Jaren vijftig en zestig

Eind jaren vijftig, begin jaren zestig maakt St. Franciscus een moeilijke tijd door. Er waren nog maar twaalf leden over. Wolters noemt de andere interesses van de jeugd, de opkomst van de televisie en de woningnood als mogelijke oorzaken van de terugloop. Het toenmalige bestuur onder het voorzittersschap van het huidige erelid Jan Dukkerhof besloot samen met de medebestuurders Nol Ross en Kobus Nienhuis dat leden van de drumband St. Jan lid konden worden van de harmonie en andersom. De teruggang van het aantal leden werd een halt toegeroepen.

Eerste vrouw

In 1963 werd Toos Kamps het eerste vrouwelijke lid van de harmonie. Met groot gejuich werd haar lidmaatschap ontvangen. De juichstemming bleek van korte duur want na een jaar meldden zich nog eens vier vrouwen aan. Er werd besloten een ledenstop voor vrouwen af te kondigen. Pas als één van de vijf vrouwen de harmonie zou verlaten zou er weer ruimte vrij zijn voor een nieuwe vrouw.

Jaren zeventig, tachtig, negentig en verder.

Nieuwe tijden breken aan in de jaren zeventig en tachtig. Het dagelijks bestuur bestaat uit Fred Burgers, Koos Wolters en Henk Dukkerhof. Zij houden er pas in 1996 mee op. In die periode komt de harmonie tot grote bloei. In 1986 promoveert harmonie St. Franciscus naar de eerste afdeling en in dat zelfde jaar wordt het Nederlands Kampioenschap in die afdeling behaald. Na verschillende promoties bereikt de vereniging in 1991 de hoogst denkbare afdeling. Inmiddels bestaat de vereniging uit ruim zestig leden en wordt het 90-jarig bestaan gevierd. In de jaren 2000 en verder vinden er wisselingen plaats van dirigenten. Joop Eerden vertrekt en uiteindelijk wordt er in de persoon van Christa Boerman een passende dirigent gevonden. In 2013 bestaat de Harmonie 90 jaar en dat hebben we gevierd met een groots Jubileumconcert. Na de zomervakantie is de Harmonie begonnen met de voorbereiding op het concertconcours te Zutphen op 30 november 2013. Op het hiervoor genoemde concours hebben we een 1e prijs behaald.

Binnenkort

24 aug
Eerste repetitie
MOD_DPCALENDAR_UPCOMING_DATE 24.08.2024 17:30 - 20:00
30 aug
Generale repetitie taptoe
30.08.2024 19:00 - 20:30
1 sep
Schuttersfeest Babberich
01.09.2024 - 03.09.2024

Social Media!